Annonser

Cruise i Geirangerfjord, Ålesund & Sunnmøre

Her vil du finne informasjon blant annet om cruiseanløp i Geirangerfjord-området og i Ålesund. Området har lange tradisjoner for cruisetrafikk, har mer enn 200 anløp i året og blir besøkt av mer enn 250.000 cruisepassasjerer.

Sist oppdatert   01.03.2010  

Kontaktinformasjon

Destinasjon Ålesund & Sunnmøre
Skateflukaia
N-6002 Ålesund
Tel.: 70 16 34 30 • info@visitalesund.com

Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen
N-6216 Geiranger
Tel.: 70 26 30 99
info@visitgeirangerfjord.com