Annonser

Fotoservice

Velkommen til vår elektroniske fotoservice! Databasen inneholder motiver både fra verdensarvområdet Geiranger og Ålesund og kyst- og fjordregionen på Sunnmøre. Her finner du bymiljø, fjorder og landskap, attraksjoner, aktiviteter, festivaler, hoteller og annen overnatting, restauranter & caféer og annet som er relatert til denne regionen.

Kontaktinformasjon

Destinasjon Ålesund & Sunnmøre
Skateflukaia
N-6002 Ålesund
Tel.: 70 16 34 30 • info@visitalesund.com

Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen
N-6216 Geiranger
Tel.: 70 26 30 99
info@visitgeirangerfjord.com