Annonser

Herdalssetra - ein del av Verdsarven

Herdalssetra, som ligg i Norddalen ca 30 minutt frå Geiranger, er ein del av verdsarvområdet. Her lagar dei gardsprodukt som geitost og geitemjølkskaramellar. Her er frittgåande kyr, geiter og sauar, og det er muleg å overnatte i fleire av dei gamle sela.

På Herdalssetra får du nærkontakt med geitene og dei andre dyra.
På Herdalssetra får du nærkontakt med geitene og dei andre dyra.
Foto: Per Eide/DGT

Den idylliske Herdalssetra i Norddal har 300 års ubroten setertradisjon, og er  - med sine 300 mjølkegeiter - ei av dei største fellessetrane for geit i landet. På setra er det også kyr, sauar og fjordhestar. På Herdalssetra finn ungane eit ekte leikeland med naturlege seteraktivitetar. Setergrenda har eit unikt bygningsmiljø med over 30 gamle seterhus som ligg i klynge. I tillegg mange hustufter etter tidlegare gards- og seterdrift. Inntil byrjinga av 1700-talet var det fast busetnad, og garden si historie går attende til vikingtida.

Gamle tradisjonar blir haldne i hevd med ysting av brun og kvit geitost og produksjon av ekte geitmjølkskaramellar. Her kan du som gjest delta på ei vandring i tid, lukt og smak, der du er innom "den gamle garden". Høyr historia om dei mange gamle hustuftene, gamle sel og fjøs, ysting og smaking av ost, og få informasjon om den "moderne" fellessetra frå 1960. I Kaffistova serverer budeiene tradisjonell setermat om sommarane.

Herdalssetra er ein framifrå stad for friluftsmenneske. I vatnet er det gode forhold for fiske etter aure. Løyve til rypejakt kan ein også få kjøpt her. Meir info om jakt og fiske finn du her.

Frå setra kan du gå turar innover mot Tafjordfjella eller over mot Geiranger. Skildring av rutene finn du på Alesund-Sunnmøre Turistforening sine sider.

Sist oppdatert   28.04.2010   Av   Ronny Brunvoll
RELATERTE PRODUKTER

Copyright © John Fylling

Norddal

Herdalssetra

Den vakre Herdalen med Herdalssetraligg 500 m.o.h opp frå bygda Norddal og innanfor UNESCOs verdsarvområde. Køyreturen opp etter bomveg (10 km) er bratt og fascinerande med fleire fossefall til ein når Herdalsvatnet, som strekkjer seg om lag 2 km...
Adresse: 6214 Norddal
Telefon: 70 25 92 29
E-post: setra@herdalssetra.no

Copyright © Svein Ove Døving

Norddal

Fiske i Herdalen

Fiske i Herdalsvatnet, Nøre-Herdalen, Vassdalen, Grjøtdalsvatnet, Kallskarvatnet og innlaupselvane til Herdalsvatnet. Ein kan også fiske i Herdøla, ned til Dampfossen på begge sider av elva, derifrå og til Engeset berre på bilvegsida. På Herdalssetra får...
Adresse: 6214 Norddal
Telefon: +47 70 25 77 67Kontaktinformasjon

Destinasjon Ålesund & Sunnmøre
Skateflukaia
N-6002 Ålesund
Tel.: 70 16 34 30 • info@visitalesund.com

Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen
N-6216 Geiranger
Tel.: 70 26 30 99
info@visitgeirangerfjord.com