Annonser

Skriv utSkriv ut

Volda sjukehus


GPS koordinater
Breddegrad: 62.1476206
Lengdegrad: 6.0740844
Kontakt
Adresse:
Postboks 113
6101 Volda

Telefon70 10 50 00
Telefon922 08 089
Faks70 10 68 01
E-postpostmottak@helse-sunnmore.no
Webwww.helse-sunnmore.no/defaultMaster____89168.aspx


Beskrivelse
Helse Sunnmøre HF har ansvaret for spesialisthelsetenesta på Sunnmøre, og dekkjer primært etterspurnaden etter spesialisthelsetenester for dei omlag 128.000 innbyggjarane i dei 17 Sunnmørskommunane. Føretaket disponerar ressursar på om lag 2,2 milliard kroner.

Verksemda er fordelt mellom Ålesund sjukehus og Volda sjukehus samt fleire mindre institusjonar.
Helseføretaket består av 29 avdelingar og yter tenester både innan psykiatri og somatikk.

Det styrande for Helse Sunnmøre si verksemd er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasientar og pårørande. Helse Sunnmøre har og ein eigenverdi som ein meiningsfylt arbeidsplass.

Administrerande direktør er Astrid Eidsvik og ass. direktør er Helge Ristesund.
Relaterte produkter
Copyright © Helse Sunnmøre HF

Ålesund

Ålesund sjukehus

Helse Sunnmøre HF har ansvaret for spesialisthelsetenesta på Sunnmøre, og dekkjer primært etterspurnaden etter spesialisthelsetenester for dei omlag 128.000 innbyggjarane i dei 17 Sunnmørskommunane. Føretaket disponerar ressursar på om lag 2,2 milliard...
Adresse: Åse, 6026 Ålesund
Telefon: 70 10 50 00
E-post: postmottak@helse-sunnmore.no


Kontaktinformasjon

Destinasjon Ålesund & Sunnmøre
Skateflukaia
N-6002 Ålesund
Tel.: 70 16 34 30 • info@visitalesund.com

Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen
N-6216 Geiranger
Tel.: 70 26 30 99
info@visitgeirangerfjord.com