Annonser

Artikler & presseoppslag fra området

Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og Destinasjon Geirangerfjord er hvert år involvert i flere hundre presseoppslag fra området. Her kan du finne ulike reportasjer fra inn- og utland som er skrevet om Geiranger, Ålesund & Sunnmøre i ulike media. God lesning!


Kontaktinformasjon

Destinasjon Ålesund & Sunnmøre
Skateflukaia
N-6002 Ålesund
Tel.: 70 16 34 30 • info@visitalesund.com

Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen
N-6216 Geiranger
Tel.: 70 26 30 99
info@visitgeirangerfjord.com