Annonser

Voyage magasin - oktober 2011

I oktober-utgaven av polske Voyage får du se en omfattende artikkel om Ålesund, med alt fra detaljerte bilder av kumlokk til utsiktsbilde fra Aksla!

Voyage magasin - oktober 2011
Foto: Voyage Poland

Sunnmøre Museum, kaféliv, rekesalg og fasader fra bybildet er andre elementer som blir fremhevet, samt en fyldig faktainformasjon til slutt.

Last ned artikkelen fra Voyage her!

Last ned faktainformasjonen fra Voyage her!

Sist oppdatert   05.10.2011  

Kontaktinformasjon

Destinasjon Ålesund & Sunnmøre
Skateflukaia
N-6002 Ålesund
Tel.: 70 16 34 30 • info@visitalesund.com

Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen
N-6216 Geiranger
Tel.: 70 26 30 99
info@visitgeirangerfjord.com