Annonser

Skriv utSkriv ut

Ålesund Legevakt


Kontakt
Adresse:
Åsehaugen 5
6026 Ålesund

Telefon70 14 31 13
Webwww.alesund.kommune.no/legetjeneste/legevakt


Beskrivelse
Alle - også de som er på besøk i kommunen, pendler eller er turister, har krav på legehjelp. Daglegevakten frem til kl. 15.00 betjener pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp, personer uten fastlege i kommunen eller der fastlegen eller dennes stedfortreder ikke er disponibel. Ved behov for øyeblikkelig hjelp i vanlig kontortid må du som pasient kontakte din faste lege, eller om ikke vedkommende treffes, ringe 70 14 31 13. Ved akutt nød ring telefon 113.

Veibeskrivelse: Legevakta ligger i samme bygg som Ålesund sjukehus (Helse Sunnmøre HF) på Åse. Innkjøring er merket.

Kontaktinformasjon

Destinasjon Ålesund & Sunnmøre
Skateflukaia
N-6002 Ålesund
Tel.: 70 16 34 30 • info@visitalesund.com

Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen
N-6216 Geiranger
Tel.: 70 26 30 99
info@visitgeirangerfjord.com